4D Ameliyatsız Gençleşme

4D yeni bir kavramdır.İki ayrı lazerin kullanımı ile yapılır.Fraksiyonel  lazer üst cilt problemlerinin giderilmesini sağlarken ,Nd-yag lazerin kullanımı  cildin derin katmanlarını ısıtılıp  kollojeni arttırır  ,sarkmaların azaltılmasını hedefler.

4D TEDAVİSİ NE DEMEKTİR ?

Non-invaziv yüz liftingine verilen isimdirİki dgğişik lazerin  belirli bir sıralama ve işleyiş özelliklerinden faydalanarak eş zamanlı kullanımı ile yapılır. Bunlar Er-Yag ve Nd-Yag lazerlerdir.Her iki lazerin ablatif ve non- ablatif çalışma modları bulunmaktadır.

TEDAVİ NERELERE NASIL UYGULANIR ?

Bu modlar :

1) Smoothlifting

2)FRAC3

3)PIANO

4)SupERficial modlardır. Bunların sırayla uygulanması kaldırma, sıkılaşma, dolma ve yüzeyel
gençleşme yapmaktadır.

4d ameliyatsız gençleşme

DİĞER KULLANILAN YÖNTEMLERLE BENZERLİK VE FARK NELERDİR?

İşlem ,4 işlemin beraberce uygulanmasını karakterize edecek şekilde 4D
gençleşme adını almaktadır. İki değişik lazerin 4 değişik modunun
uygulanması sinerjistik etki yaparak 4 değişik tabakaya beraberce
uygulama yapılabilmesini sağlar. Derin, orta ve yüzey konnektiv
dokularda çalışılır.

1 inci adım SMOOTHLİFTIN ne demektir?

Smooth lifting erbium–yag laser teknolojisinin kullanılması ile yapılır,Minimal invasive ,non-ablatif lazer teknolojisinin kullanılmasıdır,Bu teknikle kontrollü VSP lazer  enerji atışları seçilen mukozayı ısıtır.Isınan dokuda  kolloien yapımı başlar.Belirli bir ısıya erişince kas iplikleri  kasılacak ve bağlı olduğu dokuda gerilme sağlayacaktır,Kollojendeki bu ısının yaptığı gerilme etkisi sadece o anlık değildir.Isı hem yeneden yapılanmayı  başlatmıştır hemde yeni kollojen üretimi başlamıştır.Sonuçta etraf dokunun sıkılık. ve elastikliği artacaktır,

Bu işlem yüzde yanak içinde ,dudak içlerinde  yapılmaktadır.Burada çalışılan yer ağız içi mukozasıdır. Mukoza dokusu birkaç yüz mikron kalınlığındadır. Mukazal dokuda kontrollü  ısı birikimi için gerekli olan etkin ve güvenli ısı kaynağıdır.Bu ısı kaynağı ısıyı hem üst  yüzeye hemde indiği 100 mikron derinlikteki dokulara zarar vermeyecek şekilde dağıtabilmelidir. Smooth lazer teknolojisinde  lazer enerjisi yüzeyde ablasyon yapmadan alt  dokulara iner.Atımlar arasındaki ara hem gerekli termal relaksasyon zamanını sağlar hemde ısının derin dokuya inmesin izin verir.Bu şekilde ısı üst üste gelen atışlarla  dokunun 45-60 dereceye kadar ısınmasının sağlayacaktırki bu kollojenin yeniden üretilmesi ve şekillenmesi  için gereken  ısıdır.

Özetle smooth mode lazer kullanımı derinlik kontrolü olan ,dokuya zarar vermeyen ,kollojenin arttıran bir  işlemdir.

2 inci adım FRAC3 TEDAVİSİ NEYİ HEDEFLEMEKTEDİR ?

Lazer tedavileri lazer ışık hüzmeleri ile karakterizedir.Hedef alan,ışığın  dokunma şekli ,ışığın dokudaki hızı önemlidir.Işığın dalga boyu ve gücü  dokudaki  etkiyi belirleyecektir.lazer ışığı emilir;iletilir yansıtılır veya dokuda eşit oranlarda dağıtılır.dokunun optik  özelliklerini göre bu işlevlerin oranları değişmektedir.Sadece emilim belirgin doku etkisi yapar.Doku ili  ışık  hüzmesi arasında fotokimyasal,fototermal ve fotomekanik etkileşimler  başlar .

Genel olarak daha fazla  enerji daha fazla etki ile sonuçlanır.Frac” spesifik derin  etki yapan  non ablatif bir  mod olup derin katmanların ısıtılıp kollojen artışından sorumludur.

3 üncü adım PIANO TEDAVİSİ NEDİR?

Lazer ışığının dokudaki hızı dokuda absorbe edilen ısı  miktarında belirleyicidir.Daha yavaş hareketler ısının dokuda  daha fazla yoğunlaşmasına yol açacaktır.PIANO mode denilen  Nd:yag  model dokuda hızlı  ve güvenli enerji kütleleri yaratır.Cilt altından  içeriye doğru  bu enerji iletilir.Bu şekilde sinerjistik olarak  her katmanda konnektif dokunun ısınması başlar.

4 üncü adım :SupERficial TEDAVİ NE İÇİN UYGULANIR ?

Fotona ile yapılan supErficial  tedavi  soğuk ablasyon tedavisidir.Cildin  üzerinde gözenekler açarak cildin  üzerindeki ince kırışıklıkların ,cilt lekelerinin giderilmesini sağlar.Alt dokudaki ısının korunmasını ve regülasyonunu sağlar.Cilt katmanlarındaki kollojenin yüzeyel olarak artışını sağlayarak cildin  nem  yağ dengesini kontrol altına alır.

İşlemin  öncesinde bu modun cilt yenilemek mi yoksa doku sıkıştırmak için mi kullanılıcağına karar verilmelidir. Fraksiyonel kullanımlarda yüzeyel  bir soyucu gibi işlem  yapılabileceği gibi derin  leke ve çukurların giderilmeside söz konusu olacaktır.Bunun yanında  non -ablatif. SMOOTH mode kullanımları hiç bir tahribat yaratmadan göz kapağı sarkıklarının giderilmesinde kullanılarak 4D gençleşmenin tüm yüz ve boyunda etkinliğini sağlamaktadır.